Yhmco DAJA新聞中心

員工進修與訓練

各單位依據公司發展規劃、組織使命與實際需求並結合員工個人職涯規劃,每年擬定教育訓練需求計劃。

優秀員工榮譽榜